Köpa hus eller tomt

Vi visar nyrenoverad stor villa för försäljning söndagen den 18 augusti kl 13 - 14 via mäklare. Se hemnet-länk t h.  Framtida köp: Intresseanmäl Dig till annika@skaedeby.se. Följ oss på Facebook: www. Skå Edeby Utveckling AB.se

Framtida försäljningar:
Två naturtomter för försäljning c:a år 2020 omfattar drygt 2000 kvm. De ligger fritt med kort avstånd till närmsta granntomt, men längre avstånd till övriga. De har båda utsikt över Mälaren och Lovön. Båda tomterna har förhandsbesked för enfamiljsvillor. 

Spritt i området finns ett tiotal stora fritt liggande falurödfärgade villor i tre  plan, ritade av arkitekterna SAR Ernst Hirsch och Axel Grönvall 1947, med 6-8 rum om totalt 171-172 kvm primär boyta i två plan. Den ljusa källarens komplementsyta består av tio rum/frd med rumsytor mellan 20 och 2 kvm, sammanlagt 78-82 kvm förutom de 171 kvm. Bostaden har klassisk symmetrisk planlösning för både representativt och praktiskt boende. Se undersidorna till den här fliken. Villornas planlösningar är alla i princip desamma. Endast tre av dessa villor är sålda.

Nära infarten till området (vid busshållplatsen "Skå Edeby") finns även mindre villor ritade av SMÅA, Småhusarkitekterna, byggda 1967-68. De ligger i norra kanten av Skå Äppelpark. Ett par av dem är varsamt ombyggda och/eller radikalt tillbyggda av arkitekt SAR/MSA Annika von Schéele för Skå Edeby Utveckling AB. Samtliga är sålda.

På södra sidan Äppelparken finns kedje- och parhus. Alla har egen trädgård. Kedjehusen är ritade av Barnbyns ursprungsarkitekter, Hirsch och Grönvall samtidigt som de stora villorna. De hade ursprungligen utsökta akitektoniska kvalteter som vi stärvar efter att återställa. Vår plan är att därefter inklusive energieffektivisering, och tillgänglighetsförbättringar, stycka av dem för försäljning. 

Alla hus från förr ligger vackert inplacerade i naturen, många med sjöutsikt. Vi strävar efter att återskapa och vidmakthålla öppenheten kring dem och i området med fria utblickar över skog, mark och vatten. Därför utformas och placeras de generösa tomterna så, att nya ägare kan bygga till och komplettera, utan att bygga mot eller i de öppna stråken och fälten. Alla vinner på att alla ser ut över vacker natur från sina bostäder och trädgårdar. På Skå Edeby delar man helt enkelt trädgård med naturen.
För provinens, planlösning och design, se undersidorna.

Vi tillämpar ett kvalitetsprogram både för renoveringar, nybyggnad, ombyggnad av hus och avstyckning av tomter. Särskilt viktigt är hela områdets övergripande kvaliteter, som ljus, luft, siktlinjer och ett par sedan länge öppna stråk genom byområdet, behålls fria från tillkommande byggnader, upplag och parkeringar. Vi skapar därför tomter, både kring de villor som redan finns och de som ska kunna byggas, där ingen ska behöva bygga eller anlägga något inom 4,5 m från sina gränser (radhus-och kedjehus undantagna). Vi anser att strandskyddet är bra för att garantera att alla ska kunna njuta av de vackra strandpromenaderna.