Om oss

Företaget
Skå Edeby Utveckling AB är ett företag som utvecklar och förvaltar en jordbruksfastighet i  Skå Edeby på Södra Färingsö i Ekerö kommun. Fastigheten omfattar både bebyggelse, åker, äng, skog, berg och vatten. Föregående ägare, Stockholms Stad, ägde och drev under åren 1948 till 2005 en omtalad och uppskattad verksamhet för barn med behov av särskilt stöd och omsorg, den s k "Barnbyn Skå". Den verksamheten lades ned 2005 och hela fastigheten såldes.  Den bebyggda delen är under varsam omvandling för boende och arbete i brfintlga och komande byggnader tätt omgivet av mark som sköts inom skogs- o jordbruk under klimatförändringens tid.  Företags- och fastighetsägare är familjen Annika och Carl von Schéele. I ägarkretsen finns mångårig erfarenhet och kunskap om arkitektur, samhällsplanering, byggelseutveckling och fastighetsförvaltning. Vi söker hela tiden ny kunskap och inspiration för att nå samhällsmålen inte bara för även för miljön och klimatet, utan även för varsam förnyelse av bostäder, kontor, ateljeer. Inom området finns förskola, hunddagis, verkstad m fl byggnader under ändrad använd ning anpasssat för framtida vardagsliv nära landets största regioncentrum - Stockholm.

Klimat och miljö
Inga oljepannor ryms numera i området. Uppvärmning av vatten och byggnader sker idag via olika typer av värmeväxling via mark eller luft. Initilt minskade vi koldioxidutsläppen med över 100 ton per år. Att rädda en gamla bysmedjan från totalförfall till en vacker aktiv arbetsplats har varit en utmaning. Arbetsmiljön kring professiohella smedjor i historisk teknikmiljö är i längden vansklig från hälsosynpunkt och behöver därfär ändra användning. Det f d kommunlägda reningsverket för området drivs av företaget för områdets behov med en biokemiskt rening. 

Arkitektens ansvar
"Detaljen" dagsljus: En av arkitektens viktigaste uppgifter är att föra in dagsljuset vackert och harmoniskt i byggnader för bostäder och för arbetsplatser. Det sker genom byggnadens placering i landskapet och omgivningen samt genom byggnadens orientering i förhållande till väderstrecken. Det förutsätter också att arkitekten placerar och dimensionerar fönstren, så att de släpper in dagsljuset på lämpligt sätt till huset olika rum utan att öka kraven på uppvärmning, kylning eller rumsvolym. Den inre organisatien av husets olika rum, den s k planlösningen och byggnadens utformning har utomordentilgt stor betydelse för hur stort huset behöver vara! "onögig" yta kostar mycket att bygga och ger inte mycket för pengarna. Ett övergripande ledordet är ENKELHET, ett mycket avancerat krav att uppfylla. 

Kulturmiljö
Skå Edeby Utveckling AB vill lyfta fram kulturminnen från olika epoker och samtidigt öppna det vackra området för fler att bo och leva i harmoni med naturen på kort avstånd från Stockholm - regionens centrum. Miljö-och klimatfrågor ska främjas! Vi rustar i de perspektiven äldre välbyggda hus till dagens krav på boende och vardagsliv, för att sälja. Det handlar både om praktiskt och vackert och om klimatanpassat och energieffektivt. Vi skapar nya tomter för att bygga. Samtidigt hyr vi ut c:a 20 villor eller kedjehus och även lokaler för bl a kommunal förskola, gymnastiksal för hundar, verkstad, lager och ateljéer. 
Fält och dalar mot Mälaren återställs från slybildning. Landskapet öppnas. Dagvatten regleras för långsam renande avrinning ner mot Mälaren. Det karakteristiska mälardalsljuset sprider sig över nejderna och de gamla ädelträden syns igen. Viltvården återupptas. Allt för att med de nya perspektiven se Mälaren som en sammanbindare i regionen, både som en länk mot fastland och andra öar och som en rymd att beskåda.


De olika årstidernas charm


Herrgården med sitt kontor när vintern kom till Skå.

Novemberdis över Mälaren

Äppelskördens septembertoner i rött och grönt

Skå Äppelpark blommar av krikon, hägg och syren i dess olika nyanser av vitt. Sedan växer även det rosa fram hos plommon-, äppel- och päronblom. Här dominerar den magnifika gröna gravensteinern.

Barnbadplatsen mot Lovön i försommarens ljus. Kräver underhåll. Det fnns även en bryggbadplats med utsikt mot Hässelby villastad. Det är inte barnvänligt att gå i från stranden.