Om oss

Företaget
Skå Edeby Utveckling AB är ett företag som utvecklar och förvaltar en jordbruksfastighet i  Skå Edeby på Södra Färingsö i Ekerö kommun. Fastigheten omfattar både bebyggelse, åker, äng, skog, berg och vatten. Föregående ägare, Stockholms Stad, ägde och drev under åren 1948 till 2005 en omtalad och uppskattad verksamhet för barn med behov av särskilt stöd och omsorg, den s k "Barnbyn Skå". Den verksamheten lades ned 2005 och hela fastigheten såldes.  Det är en del av det markområdet som nu är under varsam omvandling för att boende, arbete och skogs- o jordbruk, allt i mycket blandad och väldigt liten skala. Företags- och fastighetsägare är familjen Annika och Carl von Schéele. I ägarkretsen finns mångårig erfarenhet och kunskap om arkitektur, samhällsplanering, byggelseutveckling och fastighetsförvaltning. Vi söker hela tiden ny kunskap och inspiration för att nå samhällsmålen inte bara för varsam förnyelse av byggnader, utan även för miljön och klimatet.

Klimat och miljö
Vi har sökt och fått stöd från KLIMATKLIVET för att anpassa uppvärmning av byggnader via panncentral från gammal oljeeldning till ny bergvärme med stöd av bästa kunskap och kompetens. Enbart den åtgärden minskar koldioxidutsläppen med över 100 ton per år. Vi har även sökt och fått kompetensstöd för att rädda den gamla bysmedjan från totalförfall till en vacker aktiv arbetsplats för nu pågående kultursmide. Det f d kommunlägda reningsverket för området, drivs nu av företaget med en biokemiskt rening. Ambitionen är att utveckla reningen över miljökraven med stöd av renande dammar och lämplig växtlighet. 

Arkitektens ansvar
"detaljen" dagsljus: En av arkitektens viktigaste uppgifter är att föra in dagsljuset vackert och harmoniskt i byggnader för bostäder och för arbetsplatser. Det sker genom byggnadens placering i landskapet och omgivningen samt genom byggnadens orientering i förhållande till väderstrecken. Det förutsätter också att arkitekten placerar och dimensionerar fönstren, så att de släpper in dagsljuset på lämpligt sätt till huset olika rum.

Kulturmiljö
Skå Edeby Utveckling AB vill lyfta fram kulturminnen från olika epoker och samtidigt öppna det vackra området för fler att bo och leva i harmoni med naturen på kort avstånd från Stockholm - regionens centrum. Miljö-och klimatfrågor ska främjas! Vi rustar i de perspektiven äldre välbyggda hus till dagens krav på boende och vardagsliv, för att sälja. Det handlar både om praktiskt och vackert och om klimatanpassat och energieffektivt. Vi skapar nya tomter för att bygga. Samtidigt hyr vi ut c:a 20 villor eller kedjehus och även lokaler för bl a kommunal förskola, gymnastiksal för hundar, verkstad, lager och ateljéer. 
Fält och dalar mot Mälaren återställs från slybildning. Landskapet öppnas. Dagvatten regleras för långsam renande avrinning ner mot Mälaren. Det karakteristiska mälardalsljuset sprider sig över nejderna och de gamla ädelträden syns igen. Viltvården återupptas. Allt för att med de nya perspektiven se Mälaren som en sammanbindare i regionen, både som en länk mot fastland och andra öar och som en rymd att beskåda.


De olika årstidernas charm


Herrgården med sitt kontor när vintern kom till Skå.

Novemberdis över Mälaren

Äppelskördens septembertoner i rött och grönt

Skå Äppelpark blommar av krikon, hägg och syren i dess olika nyanser av vitt. Sedan växer även det rosa fram hos plommon-, äppel- och päronblom. Här dominerar den magnifika gröna gravensteinern.

Badplatsen mot Lovön i försommarens ljus