Stenhuset

Stenhuset bredvid Mangårdsbyggnaderna byggdes som brännvinsbränneri på 1860talet av gårdens dåvarande ägare fabrikör Ljunglöf. Der karakteristiska för byggnnaden är att den ligger längs med en bergssluttning. mötet mellan byggnad och berg bildar en större yta än om byggnaden legat på platta marken. Man har med placeringen av huset bildat en effektiv kylfläns - bra för sprittillverkningen. När staten skapade monopol för brännvinstillverkningen, användes huset som magasin. När barnbyn var verksam mellan 1948 och 2005 användes husets råa utrymmen som lokaler för barnens träning i estetiska ämnen. Där finns mörkrum och sköljrum för fotoframkallning, rum för teckning, målning, gipsarbeten och annat som krävde oömma ateljéer och där arbetade lärarna också med teaterverksamhet tillsammans med barnen