Så byggdes husen

"Barnstugorna"

Att bygga barnstugor för att bo var något alldeles nytt vid mitten av 1940-talet, strax efter andra världskriget. Husen där de inskrivna barnen skulle bo, kallades Barnstugor därför att de skulle vara små barnhem, inte som de stora institutioner för många barn, som fanns på den tiden. Minibarnhemmen skulle vara hemlika, men så generellt utformade att de kunde passa olika barngrupper och tillåta de vuxna att pröva sig fram på olika sätt för att ta hand om barnen på bästa sätt, utan att huset hindrade. Husen var mönsterbostäder, där de inskrivna barnen bodde tillsammans med anställd Husfar och anställd Husmor för att läsa sig vad det innebär att bo i familj.

Barnstugorna är byggda helt i trä, med kraftfulla hållbara konstruktioner och robust inredning.  Den strama byggnaden med sin höga volym har rumi två plan med fullt utbyggd och dagsljusbelyst undervåning. Volymens form med sitt låga sadeltak, underlättar effektiv uppvärmning, så väl som att skapa en mångsidigt användbar planlösning med möjlighet till den flexibla och föränderbara användning, som barnomsorg i ständig utveckling krävde.
Husen påminner om andra byggnader med samma krav på energieffektivitet, mpngsidig användbarhet och för att kunna husera både privat och social verksamhet, som det var förr i tiden srskilt på landet med olika storhushåll. Barnstugorna liknar både Hälsingegårdens volym och struktur, små herrgårdar och mangårdsbyggnader i övre Mellansverige och Norrland, storbondehus och prästgårdar i flera delar av landet. Byggnadstypen och dess karakteristiska planlösning har utvecklats där det funnits behov av låga uppvärmningskostnader per kubikmeter och olika krav på att kombinera enskilda privata urum och andra för utrymmen för socialt liv eller gemensamt arbete av olika slag.
I Barnbyn är husens fasader i stående lockläkt, falurödfärgade utan avvikande färg på knutar eller extra brädbetoningar av dem eller andra fasad- eller takdetaljer. Alla utvändiga plåt- och järndetaljer svarta. Husen användes för det dagliga livet med de inskrivna barnen fullt ut i alla sina tre plan. De rymde 8 rum och kök  och många  förråd och utrymmen av olika slag på totalt 171 kvm  i de två övre planen och 82 kvm i undervåningen med sin egna groventre. (Ytor mätt enligt dagens standard)  

Husen, ett dussin från början, ligger alla fritt, varierat och vackert placerade i naturen, ibland tätt, ibland glest utefter en vägslinga som Barnbyn döpte till Ringvägen, på en kuperad halvö i Mälaren. Ursprungligen låg de i gläntor mot de öppna dalarna och på bergiga höjder. Idag har slyridåer och utkrypande barrträd gjort att flera hus ligger i snårig skogsbryn. Två barnstugor ,nära skolan och idrottsfältet i Barnbyns hjärta, brann ner under barnbytiden. Den ena som användes som områdets matsal ,ersatttes genom att en annan av de likadanba "stugorna" byggdes till med matsal och restaurangkök. Vi strävar efger att ersätta luckorna i den vackra kretsen av mönsterbostäder  med nya hus.