Smedjan

Under åren 2016 till 2017 har vi på Skå Edeby Utveckling renoverat den gamla smedjan i Skå, som ligger mitt i den f d Barnbyn Skå.

Smedjan skulle ha rivits på 1930-talet, när gårdssmedjan stängde. Den består av två sammanbyggda hus, ett äldre från 1830-talet och ett yngre från 1910-talet.

När renoveringsarbetet började var taket delvis instörtat och byggnadens ytterväggar i tegel hade börjat rasa. Under tillsyn av bebyggelseantikvarie Vicky Wenander ledde civilingenjören Lotta von Schéele renoveringsarbetet. Det byggnadspraktiska arbetet utfördes av hantverkare som behärskade de olika slag av byggmetoder som användes då Smedjan uppfördes, byggdes om och till.

Byggnaden rymde förr i tiden, förutom gårdssmedjan, även gårdens bakstuga. Den ursprungliga vedugnen finns kvar, men är för närvarande inte i brukbart skick.

Både Länsstyrelsen i Stockholms län och Europeiska Unionen har stöttat projektet ekonomiskt med kunskap, råd och krav på bevarande av det som är kulturhistoriskt intressant i byggnaden, med särskild hänsyn till dåtida smidesverksamhet.

Smedjans ena hässja har under en tid använts av en kultursmed fram till pension. Nu söker vi ny användning av byggnaden för en lämplig verksamhet.