Hyra lokal

Just nu är lager lediga för uthyrning till momspliktigt företag
- lager c:a 50 kvm, kvartalshyra 5 664 kr + moms