Bränneriet bredvid Mangårdsbyggnaderna är från den Ljunglöfska eran. Under tiden med Barnbyn Skå kunde barnen arbeta estetiskt med fotografering och fotoframkallning i ett fotolabb, med teckning, målning, gipsarbeten och annat som krävde oömma ateljéer och med teaterverksamhet i de robusta rummen.

Arkitekten Ernst Hirsch, Hirsch och Grönvalls arkitektkontor, är på återbesök 65 år efter invigningen för att granska hur hans verk har överlevt alla sociala förändringar. Här diskuterar han, med en medlem ur Stockholms Skönhetsråd, några detaljer på fasaden till en av de tio bevarande mönsterbostäderna för barnen och senare för hela familjer. Arkitekten kunde konstatera att husen stått sig väl genom decennier, så när som på färgvalet för ytterdörrar och ett och annat räcke med entrétrapp som förgrovats. Sådant går lyckligtvis att återställa.

Mer om arkitektektkontoret Hirsch&Grönvall på Wikipedia, sökord:  "Ernst Hirsch", resp "Axel Grönvall". Skolan som i Wikipedia illustrerar deras verk för barnbyn, är dock så allvarligt förvanskad genom renoveringar att Ernst Hirsch inte ville kännas vid den. Vi återkommer på denna sida om arkitekten Ernst Hirsch's berättelse om arbetet med att skapa Barnbyn. 
Skå Äppelpark mitt i byn lever vidare med sina obesprutade och varsamt bibehållna fruktträd. Trädens personliga beskyddare sköter och skördar.