Byggnaderna berättar

Arkitekturen berättar för betraktaren om husets och närmiljöns historia och om förändringar i samhället under byggnadernas levnadstid

Brännvinsbränneri, Magasin,  Terapilokaler, Festlokal, Samlingslokaler. Användbart hus får många namn. Läs under rubriken "Stenhuset".

Arkitekten Ernst Hirsch, Hirsch och Grönvalls arkitektkontor, är på återbesök 65 år efter invigningen för att granska hur hans verk har överlevt alla sociala förändringar. Här diskuterar han med Fredrik von Fejlitzen, Stockholms Skönhetsråd, några detaljer på fasaden till en av de tio bevarande mönsterbostäderna för barnen och senare för hela familjer. Arkitekten kunde konstatera att husen stått sig väl genom decennier, så när som på färgvalet för ytterdörrar och ett och annat räcke med entrétrapp som förgrovats. Sådant går lyckligtvis att återställa.

Mer om arkitektektkontoret Hirsch&Grönvall på Wikipedia, sökord:  "Ernst Hirsch", resp "Axel Grönvall". Skolan som i Wikipedia illustrerar deras verk för Skå Barnby, är dock så allvarligt förvanskad genom renoveringar att Ernst Hirsch inte ville kännas vid den. Vi återkommer på denna sida med arkitekten Ernst Hirsch's berättelse om arbetet med att skapa Barnbyn.
Skå Äppelpark lever vidare efter hundrafemtio år med sina obesprutade och varsamt bibehållna fruktträd. Trädens personliga beskyddare sköter och skördar "sitt" träd. Läs mer på undersidan om både vanliga, ovanliga och helt unika sorter.