Skå Edeby förr och nu

Mälaren var efter istiden en mycket stor sjö med många farleder. Bosättningar både på fastland och öar var därför mycket tidiga. Färingsös tre forntida kyrkor vittnar om det. Ekerös kommun har inte mindre än 5 världsarv, bl. a. Birka och Drottningholm. Även Skå Edebys historia går tillbaka till och brons- och järnåldrarna.

Skå Edeby har två riksinressen. Ett för hänsyn till den socialhistoriska betydelse som Barnbyn kom att få för riket, ett för det rörliga friluftslivet med hänsyn till den naturskönhet som råder inom det kuperade området med sina halvöar där dalstråken, kullarna, vikar och stränder är det karakteristiska för mälarlandskapet. De flesta njuter  det utefter stränderna. Få vet att Norr Mälarstrand på Kungsholmen är utformad efter intrycken från våra mälarstränder! 

Inom Skå Edeby Barnby finns ett stort antal bevarade byggnader från 1700-, 1800- och 1900-talen. Under slutet av barnby-eran ställdes några byggnader och baracker ut i området, något byggdes till, annat byggdes om. Små förändringar sker ständigt, så det blir allt viktigare för var och en att ta hänsyn, så att inte charmen och skönheten sakta raderas bortför alla! Vår uppfattning om hur man visar hänsyn till den ursprungliga barnbyn gestaltning, stöder vi på samtal under flera år med arkitekt SAR Ernst Hirsch och även från klargörande vandring i området med honom och arkitetursakkunniga. Ernst Hirsch var tillsamman med kollegan Axel Grönvall ansvarig för arkitekturen från områdesgestaltningen till byggnadernas placering och utformning i detalj.

Under 2020-21 byggs det första helt nya huset i Barnbyn sedan 1900-talet. Nu är två nya villabyggen väg att genomföras. Det är vår strävan och förhoppning att de tomt- och villaägare som bygger just här, ska låta sina hus och tomter präglas av den anspråkslöshet och de enkla former och detaljer som var självklar och ändamålsenlig både för tidigare århundradens jordägare och för den omtalade barnbyverksamheten under Skå-Gustav Jonssons ledning. Som skydd för det råder här två kulturhistoriska riksintressen. Ekerö kommun har även ett kulturmiljöprogram. Vi som sålt tomterna inom jordbruksfastigheten är tacksamma för det stödet och för hänsyn till det gamla när det nya adderas, inte som kopiering utan som givna tillägg från vår tid. 
Skå Edeby under 1800-talet. Bördig jord och milt klimat.

Flygfoto från sommaren 1936 över Skå Edeby med alla de jordbruksbyggnader som fanns då. Stall och lador revs 1946, när Barnbyn Skå byggdes upp. Traktorgaraget (liten byggnad th i bakgrunden) vid nuvarande infart är vad som bevarats, förutom Herrgården med sina flyglar och Bränneriet tv om Herrgården skymt av det ymniga lönn-och askbeståndet. Den bevarade "Byvägen" avgränsar handelsträdgården från ladugårdarna. Ingen väg ledde till Kumla By! Kumlavägen byggdes först i slutet av 40-talet
Fotograf var den mycket kända flygaren Albin Ahrenberg. I sin Junkers JU 13 flög han över många trakter i landet och ordnade lokala rundturer för dem som ville se sin hembygd från ovan. Han fotograferade också för vykort över större städer och berömda byggnader. Kanske har du ett sådant kort i Din låda! En flygmaskin identisk med den Albin Ahrenberg flög finns idag upphängd i taket på Tekniska Museet i Stockholm.

Ångaren Nya Svartsjölandet byggdes kring förra sekelskiftet. Den trafikerade bryggorna på Färingsö, bland annat ångbåtsbryggan på Skå Edeby, som delvis finns kvar. Båten tog både jordbruksprodukter och passagerare. Bilden visar semesterresenärer en sommar under andra världskriget. Med freden ökade tillgången till bränsle för bussar och den trafiken kunde byggas ut av Mälaröarnas Omnibussaktiebolag. Turerna för de vedeldade ångbåtarna glesnade. Fartyget såldes senare till Waxholmsbolaget och går fortfarande i trafik, men nu under namnet Västan.

Ljunglöfs byggde från mitten av 1800-talet upp en mycket stor verksamhet kring sin snustillverkning. Vid slutet av seklet var Knut Ljunglöf en av Sveriges rikaste personer. Han ägde stora markområden i Ängby och Blackeberg och det var lättare att ta sjö- än landsvägen till Färingsö, där han 1857 köpte ett av Färingsöns största lantbruk, Skå Edeby. Egendomen såldes 1926 till Stockholms stad.

Barnbyn Skå - Ett mönsterområde för barn med särskilda behov av stöd

Barnbyn Skå leddes 1947 - c:a 1975 av legendariska Dr Gustav Jonsson, "Skå Gustav" socialläkare med visionen att med kärlek och harmoni i vackra miljöer förändra stökiga barn och familjer till lugnare o stabilare personer. Verksamheten var experimentell och lockade många färgstarka personer att arbeta och forska där. På 70talet  förändrades verksamheten till familjevård. Under hela BarnBy-tiden var vården satt under lupp i ett barnperspektiv av utvärderande forskare och debatterande specialister och en intresserad allmänhet. Den by, som med sin karakteristiska strama arkitektur i faluröd och svart, skapades kring herrgården, blev senare förklarad som riksintresse av socialhistoriska skäl. I det riksinresset ingår också Skå Skola och Skå sockenkyrka. 

Stockholm Stad stängde Barnbyn 2005, när förutsättningarna för vården hade förändrats.  Staden sålde fastigheten Skå Edeby på hösten 2010 till nuvarande ägaren, Skå Edeby Utveckling AB. Se mer om Barnbyn och Skå-Gustav via länken längre ner på den här sidan.


I "Barnstugan" till vänster startade försöket med familjevård och huset döptes till "Familjestugan" med sina 8 rok och tre hygienrum plus över tio utrymmen och rum i källaren, flera med dagsljus och ett par som tvättrum. Barnstugan till höger döptes till "Bystugan" och blev daghem för barnen i Skåfamiljerna.
Personalens barn gick på ett kommunalt daghem i Skå-Edebyområdet strax utanför barnbyn. Det, "Skå Förskola", är fortfarande i drift för kommunens barn. Dit kan Du anmäla Ditt barn om du bor i Ekerö kommun!

HÄR OCH NU

Nuvarande ägare - Skå Edeby Utveckling AB - vill lyfta fram kulturminnen från olika epoker och samtidigt öppna det vackra området för fler att bo och leva, i harmoni med naturen på kort avstånd från Stockholm - regionens centrum. Vi rustar för försäljning av äldre välbyggda hus, nu varsamt återställda. De ska samtidigt uppfylla kraven framtidens boende, arbete och vardag. Vi skapar även ett fåtal tomter för nya villor i olika insmugna lägen. 

I bildgalleriet under fliken "Om oss" visar vi efterhand olika perspektiv på byns hus och platser från olika epoker,  odlingar och bostäder i skön blandning, strandstigen som passerar gamla ångbåtbryggan, småbåtarna, de gamla skjulen, skogen med sina promenadslingor, fälten, ängarna, de vilda djuren och växterna. Här finns även hästar på ängsbete. Vi tror att den anspråkslösa arkitektur som kännetecknar Barnbyns hus och jordbrukets byggnader, är den som ska vara förebild för det nya. Inte så att de gamla husen skall kopieras, utan så att ny arkitektur talar samma anspråklösa språk som den äldre och så att den med stor omsorg tillåts smyga in i naturlandskapet. Öppna stråk och stränder skall lämnas obebyggda och fria från upplag. Så blir miljön fortsatt exklusiv och njutbar för många, som en del i Mälaröarnas kulturlandskap.

fortsättning följer ...

wikipedia: sökord: "Barnbyn Skå, intressen", red av okänd besökare på Skå 150405
"http://www.tobakshistoria.com/ArkivPersoner.php?PersonID=121